ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
Bībeles izdevumi un skaidrojumi
Kam tic luterāņi
Sprediķi
Kristīgais dzīves veids
DZĪVĪBAS VĀRDS
Teologu biogrāfijas
Lūgšanu literatūra
Bērnu literatūra
Dziesmu grāmatas
Apoloģētika,publicistika,kr.darbi
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

Teologu biogrāfijas

 
 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevējs:


Apraksts:

 
LUTERS - REFORMATORS
 
Džeims Kitelsons

Dr.M. Lutera biogrāfija 

Luterisma mantojuma fonds, 2002


Dr. Mārtiņa Lutera biogrāfija. Sniedz ieskatu reformatora dzīves gaitā. Noderīga ikvienam, kas vēlās uzsākt iepazīšanos tuvāk ar 
M. Lutera personību.

Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:


Apraksts:
VIETA, KUR STĀVĒT

Džīns Edvards Vīts

Luterisma mantojuma fonds, 2007

Dieva vārds Mārtiņa Lutera dzīvē- biogrāfija

Grāmatā aprakstīta Mārtiņa Lutera dzīve, ceļš, kā nevienam nezināms klostera mūks kļuva par kristīgās Baznīcas reformātoru, vienu no ietekmīgākajiem iepriekšējās tūkstošgades personībām.Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevējs:

Apraksts:

ATZĪŠANĀS
 
Augustīns


Filozofiska biogrāfija

Liepnieks & Ritups, 2008

Grāmata ir divvalodu izdevums - latīniski (grāmatas kreisajā pusē) un latviski (grāmatas labajā pusē). Darbs ir biogrāfisks - cik vien iespējams runāt par dvēseles biogrāfiju, filozofisks - jo filozofija ir gudrības mīlestība, kam Augustīns guvis piepidījumu, sastapdams Kristu, iemiesoto Dieva gudrību; un teoloģisks - rūpīgi domājot par sastapto, turklāt tā, kā nav iespējams neviens cits ne pirms, ne pēc viņa. /Laura Hansone/ Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:
OTRAIS MĀRTIŅŠ

Dž. A. O. Proiss

Luterisma mantojuma fonds

M.Hemnica biogrāfija

Mārtiņa Hemnica dzīve un teoloģija. Mārtiņš Hemnics - Luteriskās reformācijas otrais Mārtiņš - ir minams līdztekus Luteram un Melanhtonam kā luterisko ticības apliecību autors un viens no luteriskās teoloģijas pamatlicējiem. Viņš bija galvenais Konkordijas formulas autors, vēlīnās reformācijas ievērojamākais teologs, balss, kas spēja vienot sašķeltos Vācijas luterāņus. Daudzi viņu uzskata par visu laiku otru nozīmīgāku luterāņu teologu pēc paša Mārtiņa Lutera. Otrais Mārtiņš ir pirmā grāmata latviešu valodā, kas ir veltīta šī izcilā teologa dzīves un darbības analīzei. Grāmatas autors ir Dž. Proiss, bijušais Luteriskās baznīcas - Misūri sinodes prezidents, kurš vairāk kā 30 gadus nodarbojies ar Hemnica darbu tulkošanu angļu valodā. 


 
 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:


Žanrs:


Apraksts:

MISIONĀRS ROBERTS FELDMANIS

Ilmārs Rubenis

Luterisma mantojuma fonds, 2007

Roberta Feldmaņa biogrāfija

Šī darba autors ir vēlējies savā darbā ieskicēt līdz šim maz zināmās mācītāja Roberta Feldmaņa dzīves lapaspuses un cer, ka tas palīdzēs un rosinās apgūt arī citas līdz šim augsti novērtētās, bet tomēr nepietiekami apzinātās un pētītās viņa garīgā mantojuma jomas: liturģikā, homilētikā, Baznīcas vēsturē, dvēseļkopšanā un citur, kas joprojām gaida savu pētnieku.

 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »