ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

  “Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.” (Pāvila vēstule romiešiem 15:2).

Mēs esam tik dažādi, un dažādas ir mūsu vajadzības.

Mūsu Kungs ir teicis: “Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mateja evaņģelijs 18:20).
  

Diakoniju varētu definēt kā Baznīcas rūpes un ieinteresētību cilvēku likteņos, kā arī kopības veidošanu un attīstīšanu draudzē un sabiedrība.

Vārds “diakonija” ir cēlies no grieķu valodas  un nozīmē kalpošana, kristīga palīdzība, atbalsts, mierinājums, kristīgs sociālais darbs, vērsts uz cilvēkiem slimībās, grūtībās, krīzēs.


 
Mežaparka draudzes diakonijas darba novirzieni:

 1. Darbs draudzē:

     Lūgšanas (aizlūdz par tekošajām grūtībām un grūtībās nonākušajiem, pateicības lūgšanas, ir lūgšanu grupa);

     Atbalsts dievkalpojumu norisei (altāra sakārtošana, dievnama un tā apkārtnes uzkopšana);

     Garīgā un psiholoģiskā palīdzība;

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. (1.Pēt. 4:10)

     Apmeklējumi mājās, slimnīcās, pansionātos;

     Materiālās palīdzības sniegšana;

     Dažāda veida sadraudzības stiprināšana (draudzes svētku vakari, ekskursijas, riteņbraucieni);

     Sadarbība ar māsu draudzes – Forsas draudzes Somijā – diakonijas grupām.

 2. Ārpusdraudzes darbs (ārpus draudzes cilvēku aprūpe).


Ja Tu vēlies piedalīties mūsu draudzes diakonijas darbā, Tu vari:

     aizlūgt par konkrētām vajadzībām;

     izpildīt konkrētus uzdevumus (ņem vērā, ka tas var būt neregulāri un Tu vari izvēlēties diakonijas jomu, kurā darboties);

     ieteikt jaunas idejas diakonijas jomā, un kā to autoram realizēt tās dzīvē;

     ziedot diakonijai vispār vai konkrētam mērķim.

 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »