ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
Bībeles izdevumi un skaidrojumi
Kam tic luterāņi
Sprediķi
Kristīgais dzīves veids
DZĪVĪBAS VĀRDS
Teologu biogrāfijas
Lūgšanu literatūra
Bērnu literatūra
Dziesmu grāmatas
Apoloģētika,publicistika,kr.darbi
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

 Bībeles izdevumi un skaidrojumi

 
 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
JAUNĀ DERĪBA
 
Latvijas Bībeles biedrība

21.gs. teologu un sengrieķu valodas speciālistu veikts 

Jaunās Derības tulkojums.Nosaukums:


Autors:

Izdevniecība:


Apraksts:

Jāņa Atklāsmes grāmatas skaidrojums
 
Luiss A. Braitons

Luterisma mantojuma fonds

Jāņa Atklāsmes grāmatas teoloģiskais skaidrojums

____________________________________________________________________

 
 Nosaukums:


Izdevējs:

Apraksts:

 
JAUNĀ DERĪBA
lielākiem burtiem

 
Latvijas Bībeles biedrība

Jaunā Derība, paredzēta tiem, kam lasīt palīdz lielāka izmēra burti.

  
 Nosaukums:


Izdevējs:

Apraksts:

 
VECĀS DERĪBAS POĒZIJAS GRĀMATAS
 
Latvijas Bībeles biedrība

Bībele

  


 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
BĪBELE
 
Latvijas Bībeles biedrība

1965.gadā revidētais teksts. Pirms daļām un nodaļām doti vienpusēji ievadi, kuri var palīdzēt un var arī apgrūtināt ieskatu Bībeles vispārējā tapšanas vēsturē un kontekstā. Bībele ar zeltītām lapaspušu maliņām, ādas vākiem un ar rāvējslēdzēju aizverama. Iespējami, ļoti laba dāvana.

  
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
BĪBELE
 
Latvijas Bībeles biedrība

1965.gadā revidētais teksts. Pirms daļām un nodaļām doti vienpusēji ievadi, kuri var palīdzēt un var arī apgrūtināt ieskatu Bībeles vispārējā tapšanas vēsturē un kontekstā. Ielikumi paredzēti papildus ieskatam Bībeles vēsturē.


 
 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
BĪBELE
 
Latvijas Bībeles biedrība

Cenā draudzīgāks 1965.gada revidētās Bībeles izdevums.
 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
BĪBELE PUSAUDŽIEM
 
Latvijas Bībeles biedrība

1965.gadā revidētais teksts. Pirms daļām un nodaļām doti vienpusēji ievadi, kuri var palīdzēt un var arī apgrūtināt ieskatu Bībeles vispārējā tapšanas vēsturē un kontekstā. Pielikumu materiāls ir mēģinājums uzrunāt jauniešu/pusaudžu auditoriju. 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
BĪBELE
 
Latvijas Bībeles biedrība

liela formāta

 


 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
BĪBELE JAUNKRISTIEŠIEM
 
Latvijas Bībeles biedrība

1965.gadā revidētais teksts. Pirms daļām un nodaļām doti vienpusēji ievadi, kuri var palīdzēt un var arī apgrūtināt ieskatu Bībeles vispārējā tapšanas vēsturē un kontekstā. Papildināta ar pielikumiem ļaudīm, kuri vēl tikai nesen piebiedrojušies kristietībai.

____________________________________________________________________


Nosaukums:


Autors:

Izdevniecība:


Apraksts:

PĀVILA VĒSTULES GALATIEŠIEM

dr. Mārtiņš Luters
 
Luterisma mantojuma fonds

Pāvila vēstulēs galatiešiem dr. M.Luters  skaidro Rakstus par Dieva tiesu un žēlastību, sodu un attaisnošanu, darbu taisnību un Kristus taisnību, par mūsu labajiem darbiem un Kristus labajiem darbiem.


 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
JAUNĀ DERĪBA UN PSALMI
 
Latvijas Bībeles biedrība
                             
Maza (kabatas) formāta Jaunās Derības un psalmu izdevums ar optimāli lielākiem burtiem.

 


 Nosaukums:Autors:

Izdevējs:

Apraksts:

SĀLAMNS MĀCĪTĀJS UN SĀLAMANA AUGSTĀ DZIESMA

Rolands K. Elke

Augsburgas institūts

Sāl.māc. un Augst.dz. komentārs

 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:

Apraksts:

JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATAS SKAIDROJUMS

Veins Millers

Augsburgas institūts

Jāņa atklāsmes grāmatas komentārs

 
 Nosaukums:Izdevējs:

Apraksts:

 
ILUSTRĒTĀ ĢIMENES BĪBELE (pieejama draudze bibliotekā)
 
Zvaigzne ABC

Krāsaini attēli un izteiksmīgi zīmējumi - spilgta un uzskatāma Bībeles satura atklāsme visai ģimenei. Zinātnieku un reliģijas skolotāju izraudzīti Bībeles teksti. Svarīgo vārdu, jēdzienu un frāžu skaidrojums katrā izraudzītajā Bībeles stāstā. Mākslas darbu, vietu un dokumentu krāsu fotoattēli un kartes, kas palīdz Bībeles stāstiem atklāties to sabiedriskajā, vēsturiskajā un ģeogrāfiskajā kontekstā. No angļu valodas tulkojis Guntis Dišlers. Pītera Denisa zīmējumi.

 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:Izdevniecība:

Apraksts:

BĪBELES ATLANTSBībeles ģeogrāfiskās, vēsturiskās kartes un pilsēu plāni

Latvijas Bībeles biedrība

Atlants domāts cilvēkiem, kuri lasa Bībeli, ar mērķi  labāk saprast Bībeles notikumu vēsturi un ģeogrāfisko vidi.


 
 Nosaukums:

Izdevējs:

Apraksts:

 
DATORBĪBELE
 
Latvijas Bībeles biedrība

Bībeles teksts, rakstu vietu un vārdu meklētājs.

 


 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:

Apraksts:

LŪKAS EVAŅĢĒLIJS 1:1 - 9:50

Artūrs Džasts

Luterisma mantojuma fonds

"Konkordijas komentārs: Svēto Rakstu teoloģisks skaidrojums" ir jauns Bībeles komentārs, kas domāts mācītājiem un citiem Dieva vārda studētājiem, kuri vēlas gūt skaidru un padziļinātu ieskatu biblisko tekstu bagātībās. Šis fundamentālais darbs aptvers visas kanoniskās Jaunās un Vecās Derības grāmatas, interpretējot Rakstus kā vienotu veselumu, kura centrā atrodas Jēzus Kristus persona un darbs. Ikvienā Rakstu grāmatā ir rodams apstiprinājums Labajai Vēstij par Dieva salīdzināšanos ar pasauli, ko ar savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos nopelnījis mūsu Kungs. Šis komentārs pilnībā atzīst Rakstu dievišķo iedvesmotību, nemaldīgumu un autoritāti, uzsverot to kristocentrisko raksturu. Komentāra autori ir ar lielu pietāti attiekušies pret Rakstu bagātīgo valodu, tēliem un tematiku, tai skaitā dialektisko saistību starp Bauslību un Evaņģēliju, grēku un žēlastību, nāvi un augšāmcelšanos, ģeķību un gudrību, demonu apsēstību un Dieva valstības atnākšanu Jēzū Kristū. Ļoti rūpīgi tiek aplūkoti oriģinālteksti ebreju, aramiešu un grieķu valodā, izmantojot arī papildinformāciju, ko sniedz arheoloģiskie pētījumi, vēstures liecības, kā arī citi rakstiski avoti. Visbeidzot, Rakstu vēsts ir attiecināta uz baznīcas ikdienas dzīvi: tās kalpošanas darbu, svētbrīžiem, Dieva vārda pasludināšanu, Kristību, Svēto Vakarēdienu, ticības apliecināšanu - it visu, ko tā dara, ar prieku gaidot debesu valstības iestāšanos.


 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:


Apraksts:

LŪKAS EVAŅĢĒLIJS 9:51 -
24:53

Artūrs Džasts

Luterisma mantojuma fonds

Turpinājums jau izdotajai komentāra pirmajai daļai, šis sējums aptvers atlikušo Lūkas evaņģēlija daļu - 10:1 - 24:53. Abi sējumi kopā veido pēc sava apjoma un dziļuma unikālu evaņģēlija skaidrojumu, kas būs ārkārtīgi interesants katram nopietnam Bībeles studētājam. Otrais sējums papildināts ar alfabētisko rādītāju, kurš aptver abus sējumus.
 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:

Apraksts:

MAZĀ BĪBELES ROKASGRĀMATA

K. O'Donnels

Latvijas Bībeles biedrība

Ievads BībelēNosaukums:


Autors:

Žanrs:


Izdevniecība:


Apraksts:

1. MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS I

Dr. Mārtiņš Luters

1. Moz. 1. - 11. nodaļas skaidrojums

Luterisma mantojuma fonds

Kopš laika, kad Luters lasīja savas lekcijas par 1. Mozus grāmatu, ir pagājuši turpat piecsimts gadi. Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, ir mainījušies zinātnes atzinumi, papildinājušās zināšanas par vēsturi un valodniecību, bet Lutera komentāri kā ārkārtīgi dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoloģijas avots ir aktuāli joprojām.Nosaukums:


Autors:


Žanrs:


Izdevniecība:


Apraksts:

1. MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS II
 
Dr. Mārtiņš Luters


1. Moz. 12. - 22. nodaļas skaidrojums

Luterisma mantojuma fonds

Kopš laika, kad Luters lasīja savas lekcijas par 1. Mozus grāmatu, ir pagājuši turpat piecsimts gadi. Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, ir mainījušies zinātnes atzinumi, papildinājušās zināšanas par vēsturi un valodniecību, bet Lutera komentāri kā ārkārtīgi dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoloģijas avots ir aktuāli joprojām.Nosaukums:


Autors:

Žanrs:


Izdevniecība:


Apraksts:

1. MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS III
 
Dr. Mārtiņš Luters

1. Moz. 23. - 30. nodaļas skaidrojums

Luterisma mantojuma fonds

Kopš laika, kad Luters lasīja savas lekcijas par 1. Mozus grāmatu, ir pagājuši turpat piecsimts gadi. Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, ir mainījušies zinātnes atzinumi, papildinājušās zināšanas par vēsturi un valodniecību, bet Lutera komentāri kā ārkārtīgi dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoloģijas avots ir aktuāli joprojām.Nosaukums:


Autors:

Žanrs:


Izdevniecība:


Apraksts:

1. MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS IV
 
Dr. Mārtiņš Luters

1. Moz. 31. - 40. nodaļas skaidrojums

Luterisma mantojuma fonds

Kopš laika, kad Luters lasīja savas lekcijas par 1. Mozus grāmatu, ir pagājuši turpat piecsimts gadi. Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, ir mainījušies zinātnes atzinumi, papildinājušās zināšanas par vēsturi un valodniecību, bet Lutera komentāri kā ārkārtīgi dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoloģijas avots ir aktuāli joprojām.Nosaukums:


Autors:

Žanrs:


Izdevniecība:


Apraksts:

1. MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS V
 
Dr. Mārtiņš Luters

1. Moz. 41. - 50. nodaļas skaidrojums

Luterisma mantojuma fonds

Kopš laika, kad Luters lasīja savas lekcijas par 1. Mozus grāmatu, ir pagājuši turpat piecsimts gadi. Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, ir mainījušies zinātnes atzinumi, papildinājušās zināšanas par vēsturi un valodniecību, bet Lutera komentāri kā ārkārtīgi dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoloģijas avots ir aktuāli joprojām

___________________________________________________________________
 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:

Žanrs:

Apraksts:

VAI BĪBELEI VAR UZTICĒTIES

Ū.Sārnivāra

Ausburgas institūts


Bībeles skaidrojumi

Autors Dr.theol., Dr.phil. Ūrass Sarnivāra ir konservatīvs luterāņu teologs, kas sniedz mums uzticamu un kristīgu bibliskās teoloģijas vēstures, ģeogrāfijas un citu Bībeles pētnieku atziņām, un tas kļūst uzskatāmi redzams tajās vērtīgajās grāmatas nodaļās, kurās runāts par Bībeles arheoloģiju, kanona veidošanos, tekstu un manuskriptu nodošanu no paaudzes uz paaudzi.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Žanrs:

Apraksts:

JĒZUS KALNA SPREDIĶIS

Reinhards Slenska

Luterisma mantojuma fonds
 
skaidrojums par Mt. 5 –7

Šo grāmatu ir sarakstījis Lutera Akadēmijas rektors Dr. Reinhards Slenska. Šo Jēzus Kalna Sprediķa skaidrojumu ieteicam gan teoloģijas studijām, gan padziļinātai tā izpratnei, kā arī mājas svētbrīžu veidošanai.


 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:

Apraksts:

DEITEROKANONISKĀS GRĀMATASLatvijas Bībeles biedrība

Apokrifi
 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Apraksts:
KRISTĪGĀ DOGMĀTIKA

Dž. T. Millers

Luterisma mantojuma fonds

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar dažādu teologu uzskatiem par svarīgākajām Kristīgās Baznīcas pieņemtajām ticības normām.

Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:
DIEVA VĀRDS AUG

M. Francmans

Luterisma mantojuma fonds

Ievads Jaunajā Derībā

"Dieva vārds auga augumā," - Apustuļu darbu grāmatā Lūka lieto šo teikumu trīs reizes, tādējādi raksturojot pirmbaznīcas vēstures sākuma posmu. Grāmata "Dieva vārds aug" jau vairākus gadu desmitus tiek izmantota kā lielisks ievads Jaunās Derības studijās. Autors iezīmē katras Jaunās Derības grāmatas kontekstu, taču vienlaikus atspoguļo tās kā vienotu veselumu ar kopīgu sarakstīšanas mērķi un vienu iedvesmas avotu - Svētā Gara vadību. Teoloģijas doktors Martins Francmans grāmatas ievadā raksta: "Te es esmu mēģinājis mēģinājums sarakstīt īsu ievadu Jaunajā Derībā, kādu pats meklēju savu studiju gados un tā arī nespēju atrast. Es meklēju tādu grāmatu, kura man palīdzētu gan vēsturiski, gan teoloģiski orientēties Jaunajā Derībā, kura ļautu man tajā justies droši un dotu stingru pamatu turpmākiem, dziļākiem pētījumiem." Pateicoties šādai pieejai, vienā nelielā grāmatā ir apkopots veselas bibliotēkas cienīgs materiāls. Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »