ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

Pārdomas ar Luterāņu stundu

   Pārdomas "Tiem, kas meklē..."
   Rolands Eimanis draudzes mācītājs
   http://www.stunda.lv/

1 1. bauslis"
2
1. Pāvila vēstule Korintiešiem 2. nodaļa
3
4. bauslis
4
5. bauslis
5
6. bauslis
6
8. bauslis
7
Apustulis Toms
8
Atklāsmes grāmata
9
Atmiņa un iztēle
10
Augšāmcelšanās pie ugunskura
11
Baznīcas rašanās
12
Ciešanas
13
Debesu valstība mūsu vidū
14
Debesu valstības noslēpumi
15
Dēmoni
16
Dieva atklāsme
17
Dieva desmit baušļi
18
Dieva noslēpumi - sakramenti
19
Domstarpības
20
Draudzes patriotisms
21
Dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības
22
Ēbreji un Kristus
23
Ejiet pa diviem!
24
Emavas mācekļi
25
Gādājiet cits par citu
26
Garīgā prakse saskaņā ar Mateja evaņģēlija 6. nodaļu: "Miesas spīdeklis ir acs"
27
Garīgā prakse saskaņā ar Mateja evaņģēlija 6. nodaļu: Gavēnis
28
Garīgā prakse saskaņā ar Mateja evaņģēlija 6. nodaļu: Lūgšana
29
Garīgā prakse saskaņā ar Mateja evaņģēlija 6. nodaļu: Mīlestības dāvanas
30
Garīgā prakse saskaņā ar Mateja evaņģēlija 6. nodaļu:"Ja gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela gan būs tumsa!"
31
Garīgā prakse saskaņā ar Mateja evaņģēlija 6. nodaļu:"Ja tava acs ir skaidra, visa tava miesa būs gaiša"
32
Garīgais briedums
33
Garīgās dāvanas
34
Garīgas tikšanās
35
Garīgas tikšanās principi
36
Garīgi pārpratumi
37
Godājiet savus valdniekus!
38
Grēksūdze
39
Grēku piedošana
40
Ja jūs nekļūsiet kā bērni, neiekļūsiet debesu valstībā
41
Jeb vai tava acs ir skaudīga, ka Es esmu labs?
42
Jēzus kārdināšana
43
Jēzus klātbūtne Svētajā Vakarēdienā
44
Jūdas teoloģija
45
Jums šodien Pestītājs dzimis!
46
Kā apturēt šīs pasaules materiālismu?
47
Kā Dievs var pieļaut tik daudzas nelaimes?
48
Kā iemācīties runāt?
49
Kā iztīrīt sirds Dievnamu Jēzus atnākšanai?
50
Kā Tev iet?
51
Karaliskais mielasts - Svētais Vakarēdiens
52
Katram savs ticības mērs
53
Ko jāiemāca bērnam?
54
Kristus sludināšana
55
Kritiens augšup
56
Krustā sistā Mīlestība
57
Kvantitāte un kvalitāte
58
Laiks kā cilvēku izdomāta kategorija
59
Laiku beigas
60
Latviešu tautas vēsture
61
Loģiskās pretrunas ikdienas dzīvē
62
Lūgšana
63
Mana attieksme
64
Mana tauta
65
Manas attiecības ar Dievu
66
Mazgājiet cits citam kājas
67
Mēs esam dažādi...
68
Mīlestība
69
Mīlestība neklātienē
70
Morāle
71
Mūsu seksualitātes noslēpums
72
Nauda
73
Neatkarības diena
74
Neiekāro!
75
Netaisnība
76
Nezaudējiet prieku!
77
Par laiku beigām
78
Par māņticību rašanos
79
Pasaules gals
80
Pazemība
81
Pazemības teātris
82
Piedošana
83
Pravieša Jonas zīme
84
Realitātes traucēkļi: atmiņa un iztēle
85
Reformācijas diena
86
Saeimas vēlēšanas
87
Sakraments
88
Sievietes trūkumi
89
Sūdzēšanās
90
Svētais Vakarēdiens
91
Tev nebūs laulību pārkāpt
92
Tradīcijas
93
Trīs krusti kalna galā
94
Trīs ticības testi
95
Trīsvienība
96
un iztaisījis pātagu no auklām..."
97
Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies debesīs"
98
Vai man ir gudra sirds?"
99
Vai nasta var būt viegla?
100
Vai parazīti paradīzē klausīja?
101
Vai Salamans māk dzīvot?
102
Vai šodien jau pasmaidīji?
103
Vai Tev pietiek ar Dieva žēlastību?
104
Vientulība"
105
Vīriešu un sieviešu attiecības
106
Vīru un sievu attiecības
107
Zīlēšana un buršanās
108
Zinātne un Dievs

 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »