ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
24.12.2000, Ziemsvētku svētvakars.

Ziemsvētku brīnums un prieks

Lūkas 2: 1–19 (Kolosiešu. 2: 2–12)

Mīļā draudze un dārgie viesi, savā un draudzes padomes vārdā novēlu jums: Priecīgus Ziemsvētkus. Jā, vai esat kādreiz padomājuši, kāpēc mēdz teikt “priecīgus Ziemsvētkus,” nevis “daudz laimes”, vai “apsveicu Ziemsvētkos,” bet tieši “priecīgus”?
Kāpēc Ziemsvētkos tiek pieminēts tieši prieks un brīnums? To šodien pārdomāsim, un varbūt vēl vairāk ko gūsim no šīs nakts īpašās noskaņas.
Par ko brīnījās un priecājās Bētlemes gani? Par eņģeļa vēsti, kas sākumā pat nobiedēja. Tos iepriecināja ne jau tas, ko tie ieraudzīja kūtī, bet eņģeļa apsolītais. Kas pārsteidza ganus? Vai tas, ka piedzimis bērniņš? Nē. Tas, ka viena bērniņa piedzimšanas dēļ eņģeļu koris slavēja Dievu, un solīja mieru visiem cilvēkiem. Eņģeļi vienam zīdainītim parādīja tādu godu, ka sauca to par Kungu. Tiešām jājautā senas angļu balādes vārdiem:
“Kas ir šis bērns, kas saldi dus Pie mātes krūts tur kūtī?
Vai dzirdi dziedam eņģeļus, Vai brīnumu tu jūti?”

Lai atbildētu, kas ir šis bērns, vispirms jāatceras, kāds ir Dievs? Ko Viņš par sevi mums atklāj? Atcerēsimies kaut vai 3 lietas. Dievam ir gudrība, spēks un vara. Kurš noliegs, ka, lai radītu šo pasauli, bija nepieciešama liela gudrība? Tāda gudrība, kas tālu pārsniedz cilvēku prātu. Kā ir rakstīts: “tos visus Tu [ak Kungs] esi ar gudrību radījis; zeme ir Tavu radījumu pilna.” (Ps.104) Kas gan apšaubīs Dieva spēku? Ja pat saskarsme ar Dievu dara stipru. Ka vienkāršs mirstīgais– apustulis Pāvils, var sacīt: “Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Fil.4) Vai ir kāds, kas ir varenāks par Dievu? Ja pat Viņa sacītam vārdam ir tāds spēks, ka tam nevar pretoties ne debesu planētas. Jo ir rakstīts: “Ar tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks... Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās” (Ps.33) Jā, nav neviena, kas varētu sacensties ar mūsu Radītāju gudrībā, spēkā un varenībā.
Ko gani ieraudzīja kūtī? Ko ieraudzītu tur mēs, ja būtu gājuši kopā ar viņiem uz Bētlemi? Kas tur bija tāds, kas deva prieku ne tikai visiem cilvēkiem, bet arī varenajiem eņģeļiem? Varētu domāt– tas vīrs, Jāzeps. Stiprs un neatlaidīgs. Vai varbūt tā sieva– Marija. Mīļa un drosmīga. Bet nē– bērniņš! Lūk, kam godu dod eņģeļi, priecādamies par šī bērna dzimšanu. Un nu– spriediet paši: eņģeļi spēj godāt tikai pašu Dievu; tikai Dievu tie sauc par Kungu. Tātad prieka iemesls nav vienkārši jauks bērniņš. Lai cik mīlīgs tas nebūtu, eņģeļi nevar godāt zīdainīti. Viņi godā vienīgi Dievu. Tātad tajā zīdainītī klāt ir pats Dievs. Klāt bērniņā?! Atceraties– Dievs ir gudrs, stiprs, varens. Kurš no jums ir redzējis tikko dzimušu bērnu? Vai tas likās gudrs? Stiprs? Varens? Nē, droši vien, tieši otrādi– apmulsis, vārgs un nobijies. Tāds varbūt izskatījās arī mazais Jēzus. Ārēji.
Lūk Ziemsvētku patiesais brīnums– zīdainītis, kas ir gudrāks, stiprāks un varenāks par visiem pieaugušajiem. Ko tur par pieaugušajiem, par pašiem eņģeļiem viņš varenāks. Tātad ne ārējā gudrība, spēks un varenība, bet Dieva klātbūtne dara patiesi stipru, gudru, varošu. Dieva klātbūtne mazajā zīdainītī spēja darīt priecīgus pat eņģeļus. Tas ir Kristus dzimšanas dienas brīnums, ka Dieva spēks, gudrība, vara nav saistīta tikai ar ārieni. Tā ir Dieva klātbūtne. Vai gan ne tādēļ par kristiešiem ir rakstīts, ka tie ir: “kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi; kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, kam nav nenieka, un kam tomēr ir visas lietas”? (2.Kor.6) Jo ne ārējais stāvoklis, bet Dieva klātbūtne mūs dara gudrus, bagātus un stiprus.
Kas ir Ziemsvētku prieks? Tas kādā veidā Dievs bija klāt. Vai bērns kā īpaši izskatījās? Vai kūtī skanēja eņģeļu balsis? Vai notika kādi īpaši brīnumi? Dievs bija klāt caur pasacītajiem vārdiem. Eņģeļi, kas ir tulkots Dieva sūtņi, pasludināja un ar to pietika. Nevajadzēja kādus īpašus pierādījumus, jo Dieva vārds notiek. Un gani nepriecājās par eņģeļiem. Tie nestāstīja par kādiem brīnumiem, tie nedemonstrēja zīmes, bet vienkārši stāstīja visiem, ko bija dzirdējuši: “tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu” Un māte Marija neatcerējās kādas unikālas parādības, bet “visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī.” Dievs ir klāt caur saviem vārdiem.
Beidzamais jautājums: kas notiek baznīcā? Pašreiz un katru reizi? Mācītājs kā Dieva vēstnesis sludina Viņa vārdus. Bet, ja Dievs bija klāt toreiz, nevis kā īpaši, bet caur šo sludināto vārdu, tad jau arī tagad ir iespējams... Tad jau arī katru reizi, kad Svētos Rakstus, lasām un pārrunājam baznīcā vai mājās, Viņš pats ir klāt, tāpat kā toreiz... Kā teica kāda draudzes locekle: “es netieku katru reizi uz baznīcu, bet katru reizi, kad tieku, es iegūstu.”
Tādēļ šodien šeit notiek Dievs–kalpo–jums. Viņš pats ir klāt caur savu vārdu. Kad piedod mūsu grēkus; kad uzklausa mūsu lūgumus; kad uzrunā caur saviem vārdiem; kad svētī mūs. Viņa klātbūtne var darīt stipru, gudru un varenu ne tikai zīdainīti, bet katru no mums. Ne spogulī ir redzams mūsu spēks; ne makā redzama mūsu bagātība; ne diplomos ierakstīta mūsu gudrība.

Bet DIEVA KLĀTBŪTNE mums ir svarīga. Vissvarīgākā.

Un mums visiem ir iespēja saņemt Dieva gudrību, spēku, un varēšanu. Kāds teiks: necik gudrāks gan es nejūtos. Citi teiks: necik stiprāks gan tu neizskaties. Tad atceries– Viņa klātbūtne var darīt stipru, gudru un varenu ne tikai zīdainīti, bet katru no mums. Neatkarīgi no ārienes. Neatkarīgi no tā, ko citi saka par mums. Neatkarīgi no tā, ko jūtam mēs paši. Kristum piedzimstot mums ir atklāts, ka Dievs ir klāt. Klāt visās vietās un visos laikos, kur ir dzirdami Viņa vārdi. Klāt lai glābtu mūs no grēkiem un no nāves varas. Glābtu visu pasauli.
Priecīgus un brīnuma pilnus Kristus dzimšanas svētkus! Varbūt šis novēlējums būs ieguvis jaunu jēgu tieši šodien. Varbūt tieši tagad varam atbildēt tai senajai angļu balādei, kas jautāja: “kas ir šis bērns”? Nekavēsimies vairāk, lai varam kā gani steigties un izpaust visu, kas mums ir sacīts par šo bērnu. Lai visi brīnās, lai visi priecājās. Jo Dieva sūtnis eņģelis mums ir teicis: “es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: Jo jums šodien Glābējs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas Kungs.” AMEN

 Iesūtīts: 2007.08.22 21:56
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »