ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
Max Lucado

Autors ir viens no pazīstamākajiem amerikāņu kristīgajiem autoriem. Grāmata “The Gift for all people” ir veltīta visiem misionāriem pasaulē.

Dieva mērķis tavai dzīvei.
Es atceros, kā es 7 gadu vecumā braucu uz laukiem pie maniem vecvecākiem. Mamma un tētis nopirka biļeti, iedeva nedaudz kabatas naudiņas, un iesēdināja autobusā. Viņi piesacīja, lai nerunājos ar svešiniekiem, un lai nekāpju ārā no autobusa, kamēr neieraudzīšu savu vecmāmiņu aiz loga. Viņi ļoti skaidri pateica, kas ir mana pietura uz kuru es braucu.
Dievs jums ir izdarījis to pašu. Viņš ir licis jūs ceļojumā. Viņam ir galamērķis tavai dzīvei. (Un tu būsi laimīgs uzzināt, ka tas nav pie vecmāmiņas uz laukiem.) “Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,” (1.Tes 5:9)
Saskaņā ar Bībeli, Dieva mērķis tavai dzīvei ir glābšana. Tev paredzētā galapietura ir debesis. Dievs ir izdarījis tieši to pašu, ko mani vecāki. Viņš ir nopircis biļeti. Viņš ir visu sagatavojis ceļojumam. Jo tu esi tik ļoti mīļš Dievam, ka Viņš grib būt kopā ar tevi uz visiem laikiem.
Bet izvēle ir tava. Kaut arī Viņš stāv pie durvīm ar apmaksātu biļeti un kabatas naudiņu ceļojumam, daudzi tomēr izvēlas doties citos virzienos, nekā Dievs vēlas. Tā ir mūsu problēma.

MŪSU PROBLĒMA: GRĒKS (mēs esam nepareizajā autobusā)
Kad mani vecāki iedeva biļeti un izstāstīja kurā autobusā jākāpj, es viņiem ticēju un darīju kā sacīts. Es tiem uzticējos. Es zināju, ka viņi mani mīl un zina vairāk nekā es... tā nu es iekāpu autobusā.
Kļūt par kristieti nozīmē iekāpt autobusā ar Kristu. Jēzus stāv durvīs un saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani.” (Jņ 14) Diemžēl ne visi pieņem šo uzaicinājumu. Vismaz es nē, kad pirmo reizi Viņš uzaicināja. Es pavadīju zināmu laiku nepareizā autobusā.
Ir daudz autobusi. Katrs no tiem sola, ka aizvedīs tevi uz laimi. Ir izpriecu, īpašumu, varas, kaislību autobusi. Es redzēju autobusu, kas saucās izpriecas un iekāpu tajā. Tas bija pilns ar smejošiem un zobgalīgiem cilvēkiem; šķiet viņiem patika šī nebeidzamā ballīte. Pagāja labs laiks iekams es sapratu, ka viņiem bija jābūt skaļiem, lai apklusinātu iekšējo sāpi.
To iekāpšanu nepareizajā autobusā sauc grēks. Tas ir grēks sacīt: “es iešu savu ceļu, nevis Dieva ceļu. Vārds grēks un vārds es ir cieši saistīti. Tas ir grēks sacīt: “Es darīšu, ko es gribu, nav svarīgi, ko Dievs saka.” Jo vienīgi Dievs var piepildīt mūsu vajadzības. Grēks ir, kad iet pie visiem, izņemot Dievu, lai dabūtu to, ko vienīgi Dievs var dot. Vai es esmu vienīgais šeit, kas ir pavadījis laiku nepareizā autobusā? Nē. Daži autobusi ir nežēlīgāki par citiem. Daži braucieni ir garāki par citiem, bet “Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu” (Jes 53:6) “Ja sakām, ka mums nav grēku tad maldinām paši sevi un patiesības nav mūsos” (1 Jņ 1)
Iekāpt nepareizā autobusā ir nopietna kļūda. Grēks sarauj mūsu attiecības ar Dievu. Mēs esam radīti, lai ceļotu ar Viņu. Bet, ja mēs esam citā autobusā un braucam nepareizā virzienā, mēs jūtamies tālu no Dieva. Tādēļ dzīve var šķist bezjēdzīga. Mēs nepiepildām savu mērķi.
Grēks ne tikai sarauj mūsu attiecības ar Dievu; tas arī traucē mūsu attiecībām ar citiem. Vai vari iedomāties garu ceļojumu uz nepareizu vietu autobusā, kas piebāzts ar cilvēkiem? Ar laiku, katrs sākt čīkstēt. Nevienam nepatīk ceļojums. Viss brauciens ir nožēlojams.
Mēs cenšamies tikt galā ar savām problēmām ar terapiju vai treniņiem vai receptēm. Bet nekas nepalīdz. Bībele saka “Dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr noved nāvē.” (Sak 16) Redzi, grēka gala rezultāts ir nāve... garīga nāve. “Grēka alga,” raksta Pāvils: “ir nāve...” (Rom 6).
Pavadi visu dzīvi nepareizā autobusā, kas ved nepareizā virzienā un tu nonāksi nepareizā vietā. Tu nonāksi ellē. Ne tāpēc, ka Dievs grib, lai tu būtu ellē. Viņš ir ieplānojis tev debesis. Tavs galapunkts ir debesis. Un Viņš darīs jebko, lai tevi turp nogādātu, izņemot vienu lietu. Ir viena lieta, ko Viņš nedarīs. Viņš tevi nespiedīs ar varu. Lēmums jāpieņem tev. Bet Viņš ir izdarījis visu pārējo. Lūk, ko es ar to domāju.

RISINĀJUMS: ŽĒLASTĪBA (iet uz pareizo autobusu)
Ja problēma ir grēks, un visi ir grēkojuši, ko tad es varu darīt? Nu labi, tu vari iet uz baznīcu, bet tas nepadarīs tevi par kristieti. Tāpat kā iešana uz rodeo, tevi nepadarīs par kovboju, iešana uz baznīcu tevi nepadarīs par kristieti. Tu varētu smagi strādāt, lai apmierinātu Dievu. Tu varētu darīt daudz labu lietu, atdot citiem daudz mantu... vienīgā problēma ar to ir, ka tu nezini cik daudz laba ir jāizdara. Tu varētu sākt sevi salīdzināt ar citiem. “Varbūt esmu slikts, bet es vismaz esmu labāks par Hitleru.” Problēma šādā salīdzināšanā ir, ka pārējie cilvēki nav standarts; Dievs ir!
Ko tad tu darīsi? Ja tevi neglābj iešana uz baznīcu vai labu darbu darīšana vai sevis salīdzināšana ar citiem? Kas tad tevi glābs? Atbilde ir vienkārša: iekāp pareizajā autobusā. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jņ 3)
Ievēro, ko Dievs darīja: “Viņš deva savu vienīgo Dēlu.” Tā Viņš izturējās pret tavu grēku. Iedomājies to tā: Pieņemsim, ka tu esi vainīgs noziegumā. Tu esi tiesas zālē, un tiesnesis tev piespriež nāves sodu par tavu noziegumu. Viņa spriedums ir taisnīgs. Tu esi vainīgs un sods par šo noziegumu ir nāve. Bet pieņemsim, ka tiesnesis ir tavs tēvs. Viņš pazīst likumu; viņš zina, ka par tavu noziegumu pienākas nāve. Bet viņš pazīst mīlestību; viņš zina, ka viņš mīl tevi pārāk stipri, lai ļautu tev nomirt. Un tad viņš brīnišķīgā veidā mīlestības vadīts nokāpj no sava krēsla, novelk savu tiesneša tērpu, nostājas tev blakus un saka: “Es miršu tavā vietā.”
Lūk, ko Dievs ir izdarījis tevis dēļ. Grēka alga ir nāve. Debesu taisnīgums pieprasa par taviem grēkiem samaksāt ar nāvi. Debesu mīlestība, turpretim nespēj redzēt tevi mirstam. Tad lūk, ko Dievs darīja. Viņš piecēlās un novilka savu debesu tērpu. Viņš atnāca uz zemi, lai pateiktu, ka Viņš mirs par mūsu grēkiem. Un to Viņš arī izdarīja. “Dievs izlīga ar pasauli caur Mesiju, dodams pasaulei jaunu sākumu. Sākumu caur grēku piedošanu..” 2.Kor 5:21

MŪSU ATBILDE: UZTICĒŠANĀS (Iekāpt pareizajā autobusā)
Ko tad Dievs grib, lai tu dari? Viņš grib, lai tu iekāp viņa autobusā. Ko to izdarīt? Trīs vienkārši soļi: pieļauj, piekrīti, pieņem.
1. Pieļauj, ka Dievs tomēr nav bijis pirmajā vietā tavā dzīvē,
un lūdz viņam piedot tavus grēkus
“Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības” 1.Jņ 1

2. Piekrīti, ka Jēzus ir nomiris, lai samaksātu par taviem
grēkiem, un, ka Viņš piecēlās no mirušajiem un dzīvo šodien.
“Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” Rom 10.
“Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” Dar 4

3. Pieņem pestīšanu, kas ir Dieva dāvana. Necenties to nopelnīt.
“Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” Ef 2
“Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši.. no miesas iegribas,.. bet no Dieva.” Jņ 1
No visas sirds es tevi mudinu– pieņem Dieva galapieturu tavai dzīvei. Es mudinu tevi– iekāp autobusā kopā ar Kristu. Jo saskaņā ar Bībeli: Tikai Jēzus var izglābt cilvēku. Viņa vārds ir vienīgais spēks pasaulē, kas ir dots lai glābtu cilvēkus. Mums ir jātiek glābtiem caur viņu. (Dar 4:12)
Vai tu ļautu viņam sevi glābt? Tas ir vissvarīgākais lēmums, kuru tu jelkad pieņemsi. Kādēļ lai tu nedotu savu sirdi Viņam jau šajā pat brīdī? Pieļauj, ka tev to vajag, piekrīti tam, ko viņš dara, pieņem viņa dāvanu. Nāc pie Dieva savā lūgšanā un saki viņam: “Es esmu grēcinieks, kam vajag tavu žēlastību. Es ticu, ka Jēzus ir miris par mani pie krusta. Es pieņemu pestīšanu, ko tu piedāvā.” Tā ir vienkārša lūgšana ar mūžīgām sekām.
Kad tu esi sācis uzticēties Kristum, es mudinu tevi spert trīs soļus. Tos nav grūti atcerēties. Tikai atceries trīs vārdus (tie visi sākas ar s): sakraments, Svētie Raksti, sadraudzība.
Sakramentā mēs parādam un svinam savu lēmumu sekot Jēzum. Kā ūdens mazgā miesu, tā Dievs kristības sakramentā nomazgā mūsu grēkus. Jēzus sacīja: “Kas tic un top kristīts, tiks izglābts” (Mk 16) Kad apustulis Pāvils kļuva ticīgs, viņam vaicāja: “Nu ko tu tagad vēl vilcinies? Celies augšā, liecies kristīties un nomazgā savus grēkus.” (Dar 22) Pāvils nekavējoties atsaucās. Arī tu vari.
Svētie Raksti aizved mūs aci pret aci ar Dievu. Dievs sevi mums atklāj caur savu vārdu ar Svētā Gara palīdzību. “Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū” (Kol 3)
Sadraudzība baznīcā stiprina tavu ticību. Kristietis bez baznīcas ir kā futbolists bez komandas, vai karavīrs bez armijas. Tev nepietiek spēka izdzīvot vienatnē. “Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši” (Ebr 10)
Šie trīs soļi– sakraments, Svētie Raksti, un sadraudzība– tie ir būtiski soļi tavā ticībā.
Es lūdzu Dievu, lai tu pieņemtu šo vareno pestīšanas dāvanu. Tici man, tas ir ne tikai vissvarīgākais lēmums tavā dzīvē, tas ir vislabākais lēmums tavā dzīvē. Nav lielāka dārguma par Dieva pestīšanas dāvanu. Tas ir Dieva galapunkts tavai dzīvei.

VIENĀ PUSĒ PŪLIS.
ŅIRGĀJAS. VAJĀ. PIEPRASA.
OTRĀ PUSĒ LAUCINIEKS.
SASPRĒGĀJUŠAS LŪPAS. UZPAMPUSI ACS. CILDENS SOLIJUMS.
VIENS SOLA PIEŅEMT. OTRS KRUSTU.
VIENS PIEDĀVĀ MIESU UN MIRKLI. OTRS PIEDĀVĀ TICĪBU.
PŪLIS AICINI, “SEKO MUMS UN IEKĻAUJIES”
JĒZUS SOLA, “SEKO MAN UN IZCELIES”
TIE SOLA APMIERINĀT. DIEVS SOLA GLĀBT.
BASEINS AR ŪDENI? VAI GLĀBĒJA ASINIS?
DIEVS RAUGĀS UZ TEVI UN VAICĀ...
KURU IZVĒLĒSIES TU?

 Iesūtīts: 2007.08.22 20:43
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »