ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
30. 10. 2001., 17. svētdiena pēc Trīsvienības.

Mk. 10: 1-12 (Efez. 5: 21-29)

Laulība

Vairrākkārt runājot ar jaunajiem par laulāšanos baznīcā jaunais pāris ir uzdevis jautājumu: vai nepietiek, ja tikai viens iestājas draudzē, jo otram nav laika nākt uz iesvētes mācību. Ko tu atbildētu uz jautājumu: kādēļ tad abiem ir jācenšas būt draudzes locekļiem? Šodien dzirdēsiet saīsinātā veidā to, par ko dzird katrs pāris, kas grib laulāties mūsu baznīcā.
Trīs lietas “man zāļu skapītī stāv”

I. Kas ir laulība? Dieva izveidota jau radīšanā un apstiprināta 6. bauslī. Kā saka Kristus: “6 Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. 7 Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, 8 un tie divi būs viena miesa. Tad nu tie nav vairs divi, bet viena miesa. 9 Tāpēc, ko Dievs savienojis, to cilvēks lai nešķir."
a. Cilvēks nedrīkst to mainīt (viendzimums) vai atcelt (civillaulība), vai uzlabot (brīvās attiecības), vai… jo tā nav cilvēka radīt kārtība
b. Tā ir pakļauta tumsas uzbrukumiem. Grēks, pasaule un velns.
c. Nav cilvēka spēkos to pasargāt vai saturēt, jo pats Dievs rūpējas par savu kārtību

II. Kādi ir laulāto pienākumi? Vīram! savi, un Sievai! savi. Ievērojiet Pāvils sevišķi uzrunā: “Vīri! Sievas!” Tātad, kad tiek lasīti viena pienākumi, otrs aizspiež ausis, jo tas nav adresēts viņam. Tāpēc, lai nekad nesāktos otra tiesāšana. Tiešām pamēģiniet aizspiest tagad ausis, kad tiek uzrunāts otrs dzimums, tad jūs atcerēsieties otru netiesāt, bet no sevis prasīt: “22 Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. 25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā,”

III. Kā nosargāt savu laulību? Ar Gara ieročiem. Bieži ir kā anekdotē par 2 pensionāriem, kas, izbrīnīti noskatījušies kā jaunā, revolucionārā veļas mašīna izmazgā veļu, pacietīgi gaida, kad tā ies izžaut veļu. Mēs arī reizēm tā sēžam un skatāmies kā Dieva ieroči paši dosies cīņā. “13 Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.” Tā ir lūgšana, Bībeles lasīšana un sakraments. Bet tie ir mūsu ieroči. Mēs esam kareivji! Man ne reizi nav gadījies, ka cilvēki būtu lietojuši šos ieročus un tad gribētu šķirties. Pirms tu secini ka ģimenes dzīve ir greiza pavaicā sev: cik bieži mēs roku rokā esam lūguši? cik bieži mēs esam pārrunājuši Bībeli? cik bieži kopā esam gājuši uz grēksūdzi? Mums ir jācīnās par mūsu ģimenēm!

Kā tas viss attiecas uz nelaulātajiem? Tieši tāpat.

I. tie ciena laulību kārtu un nejauc, nekoķetē un nekāro citu laulāto.

II. Tiem ir savas dzīves pienākumi, pastāvēt šķīstībā un būt par paraugu citiem kārtīgi dzīvojot.

III. Tie lieto gara ieročus, lai pasargātu miesu no netiklības, un saprastu kāds ir Dieva nodoms viņu dzīvē.

 Iesūtīts: 2007.08.22 22:07
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »