ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
Ilmārs Rubenis 18. marts, svētdiena

 Jauna dzīve Kristū

(Pāvila vēstule kolosiešiem 3:1-10)

 

Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.2 Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.3 Jo jūs esat miruši, un jū­su dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.4 Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad ari jūs atspīdēsit līdz ar Viņu. 5 Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīs­tību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība.6 Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem,7 kuru vidū ari jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. 8 Bet tagad visu to atmetiet: dus­mas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un ne­kaunīgas runas, kas ir jūsu mutē.9 Neme­lojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus.10 Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.


 

Latviešu Bībeles 1965. gada izdevuma revidētais teksts 
Materiāls no
www.bibelesbiedriba.lv
 Iesūtīts: 2007.09.17 19:41
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »