ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
Ilmārs Rubenis 4. februāris, svētdiena

 

 Vienpadsmitās stundas strādnieki

 

(Mt. 20:2-16)

 

"Jo Debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strād­niekus derēt savā vīnadārzā.2 Un, saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīnadārzā.3 Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam4 un sacīja tiem: noeita ari jūs vīnadārzā, es jums došu, kas nākas.5 Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. 6 Bet, ap vienpadsmito stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba?7 Tie viņam saka: neviens mūs nav derējis. -Viņš saka tiem: eita jūs arīdzan vīnadārzā, un, kas nākas, to jūs dabūsit.8 Bet, kad vakars metās, vīnadārzā kungs saka savam uzrau­gam: pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirma­jiem. 9 Tad atnāca tie, kas bija derēti ap vien­padsmito stundu, un katrs dabūja pa denā-rijam. 10 Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk; bet ari viņi dabūja katrs pa denārijam.n To saņēmuši, viņi kurnēja pret namatēvu 12 un sacīja: šie pēdējie strādāja vienu vien stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. 13 Bet viņš atbildēja un sacīja vie­nam no tiem: draugs, es tev nedaru netais­nību. Vai tu ar mani neesi saderējis par vie­nu denāriju? u Ņem, kas tev pieder, un ej; bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. 15 Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, ka es gribu? Jeb vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? 16 Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu."

 Iesūtīts: 2007.04.26 00:47
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »