ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
Kristības
Iesvētības
Laulības
Mirušo izvadīšana
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 
 

Iesvētības

Ar Kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Vienīgi iesvētītiem draudžu locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem Kristībās.

Kas nepieciešams, lai tiktu kristīts un tiktu iesvētīts?

Uzziniet par nākošo iesvētes mācības kursu draudzē un piesakieties pie mācītāja to apmeklēt. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāri piedalīties draudzes dievkalpojumos (vienu reizi nedēļā). Pirms un pēc iesvētes kursa pabeigšanas, dievkalpojumu apmeklēšanas un iepazīšanās ar draudzes dzīvi, jums būs pārrunas ar draudzes mācītāju. Pie Kristībām un iesvētībām kandidāti tiks pieņemti, ja būs apguvuši iesvētes kursā paredzēto un spēs apliecināt mācītājam, ka viņu pārliecība un nodoms ir dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, kā to Baznīca māca.

Vēlos saņemt Kristības sakramentu, bet kādēļ tiek runāts arī par iesvētībām?

Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo Kristības notika reti, un tādēļ, runājot par Kristībām, parasti tika domātas bērnu Kristības. Šajos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt, lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi. Saņemot Kristību vēlākos gados, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ parasti tajā pašā dievkalpojumā šādi kristāmie tiek arī iesvētīti.

Esmu cienījamos gados, bet neesmu kristīts/iesvētīts? Vai arī uz mani attiecas tādas pašas prasības kā uz gados jaunākiem ļaudīm?

Šodien ir parasts, kad iesvētes kursu apmeklē arī vecāka gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar mazmeitiņu Kristību saņem arī vecmāmiņa. Dažāda gadagājuma ļaudis iesvētes grupās ir ierasta prakse.

Cik ilgs ir tipisks iesvētes mācības kurss?

Iesvētes mācības kursu pēc LELB apstiprinātām prasībām vada draudzes mācītāji. Mācītāji arī organizē šo kursu, lai spētu minētās prasības izpildīt. Iesvētes kursa ilgums ir aptuveni trīs mēneši un / vai kad mācītājs atzīst, ka esat pietiekami gatavs Kristībām / iesvētībām.

Vai iesvētes mācības kursu var apgūt neklātienē?

Kristības, iesvētības nozīmē pievienošanos Baznīcai un mūs draudzei. Nav iespējams apliecināt pievienošanos Baznīcai un draudzei, ja Jūs neesat iepazinies ar dievkalpojumu un draudzes dzīvi. Gadījumā, ja Jūs nespēj apmeklēt iesvētes mācības kursu kādu nepārvaramu šķēršļu, piemēram, smagas slimības dēļ, tad palūdziet mācītājam ieteikt risinājumu.

Vai pēc Kristībām un iesvētībām man būs jāpieder draudzei, kurā kristījos, iesvētījos?

Jā, pēc Kristībām, iesvētībām Jūs būsiet arī uzņemts par draudzes locekli draudzē, kurā saņēma Kristību un/vai iesvētību. Kristības un iesvētības prasa solījumu dzīvot kristīgu dzīvi, kas ietver līdzdalību dievkalpojumos un draudzes dzīvē. Dodoties dzīvot uz citu vietu, draudzes locekļi pāriet uz draudzi, kura viņiem ir pieejama un brīdina par to abu draudžu mācītājus.

Katram iesvētītajam draudzes loceklim reizi gadā ir jāmaksā draudzes nodoklis apmaiņā pret kvīti un divas reizes gadā obligāti jāsaņem Svētais Vakarēdiens. Ja nodoklis nav maksāts divus gadus, tad iesvētītais no draudzes tiek atskaitīts (Kāpēc? Jo, piemēram, nav zināms vai šis cilvēks vispār vēl ir dzīvs). Lai atjaunotu savu piederību draudzei, ir jāaprunājas ar draudzes mācītāju un jāsamaksā draudzes nodoklis.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai tiktu iesvētīts?
LELB MEŽAPARKA DRAUDZES locekļa reģistrācijas karte
Kristīto/Iesvētīto iesniegums LELB Rīgas Mežaparka draudzē
Iesniegums Personas datu apstrādei  

Savlaicīgi (vismaz nedēļu iepriekš) draudzes kancelejā jāiesniedz aizpildītu Kristību/Iesvētību veidlapu un Draudzes locekļa reģistrācijas karti.

 
 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »