ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

“Šis ir tas gaidu pilnais laiks, kad mūžībai ir pievērsts vaigs.

Pie Tevis domas kavējas, lai Tevī Dievs mums atklājas:

nāc Jēzus Krist`, nāc Jēzu Krist`, nāc Jēzu Krist`, nāc Jēzu Krist`.”

(T: Jānis Luksis, Nikolajs Kalniņš)

 

 

ADVENTA LAIKS – GAIDĪŠANAS LAIKS!

 

Ko mēs gaidām?

Kristīgā draudze gaida Kristus piedzimšanas svētkus – Ziemassvētkus!

Bet ne tikai… .

Mēs gaidām arī Kristus otro atnākšanu – pasaules beigās, kad Viņš nāks varenā spēkā un godībā.

Tāpēc Adventa laikā mēs vienlaikus raugāmies pagātnē uz Kristus piedzimšanu un vienlaikus arī nākotnē, kad mūsu Kungs nāks atkal.

 

Ziemassvētki prieks un miers.

Ir izrotātas pilsētas, ielas un nami. Lai arī kristieši mūsu zemē ir mazākums, bet izskatās ka visi vēlas saņemt daļu no tās gaismas, kas spīd Betlēmes kūtiņā. Un kādēļ gan ne, jo Kristus taču ir piedzimis visiem – kā glābējs ir nācis visu cilvēku dēļ (Jņ.4:42) un visu cilvēku grēku dēļ ir nomiris (Jņ.1:29). Tie ir miera un prieka svētki visiem.

 

Kristus otrās atnākšanas briesmas?

Jēzus saka: “Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” (Lk.21)

Ārēji Kristus otro atnākšanu pavadīs biedējošas zīmes – vienkārši izsakoties tā būs kosmosa nāve. Viss ko esam redzējuši kā nemainīgu un pastāvīgu: saule, mēness un zvaigznes – sakustēsies. Beigas vienmēr ir sērīgas.

 

Beigu miers.

            “Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” (Lk. 21:28)

Tur, kur laiku beigās ienāk briesmas, tur Jēzus saviem sekotājiem runā par jaunu sākumu mūžībā. Kristus otrā atnākšana ir mūsu ticības mērķis un arī prieka diena, jo mēs beidzot redzēsim savu Kungu vaigu vaigā.  Mēs piedzīvosim pilnīgu atbrīvošanos no visa ļaunuma pasaulē un mūsos. Tur “nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis”(Atkl.21:4).

 

Būt nomodā!

“Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk; jo kā slazda valgs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā.” (Lk. 21: 24-36)

Jēzus brīdina, ka pastardiena daudziem atnāks pēkšņi un negaidīti, tāpēc aicina būt nomodā. Jēzus aicina mums to arvien paturēt savās sirdīs, gaidīt šo dienu un pat lūgt pēc šīs dienas drīzas atnākšanas.

Nomods arvien iet kopā ar lūgšanu un mūsu Kunga un Pestītāja atstātajiem žēlastības līdzekļiem savai draudzei – dzīvo Vārdu un Sakramentiem!

 

Adventa laiks ir divkārši priecīgs laiks. Tas ienes mūsu namos gan pagājušo Ziemassvētku prieku un gaismu, gan arī nākamās Jēzus otrās atnākšanas pestīšanu un mūžīgo dzīvību Debesu valstībā!

 

Bībeles pēdējie vārdi ieved mūs un visu pasauli lielajā beigu GAIDĪŠANAS LAIKĀ – ADVENTA LAIKĀ

Tas, kas visu šo apliecina, saka: Tiešām, Es nāku drīz. Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!

           

GAIDĪSIM!   BŪSIM NOMODĀ!  LŪGSIM!        STIPRINĀSIMIES!


 


 Iesūtīts: 2022.12.12 21:14
 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »