ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 
MĀJAPMEKLĒJUMI

Mājapmēklējumi ir viena no senākajām kalpošanām, kas notiek
draudzēs. Tā ietver sevī apmeklēt tos draudzes locekļus, kas dažādu iemeslu
(slimība, vecuma,) dēļ paši nevar nokļūt uz dievnamu. Šie cilvēki ilgāku
laiku paliek bez nepieciešamās dvēseles aprūpes un sadraudzības kopā ar
citiem brāļiem un māsām Kristū. Tāpēc mācītājs un citi kalpotāji apmeklē
šos cilvēkus, kopj sadraudzību ar Dieva vārdu un Svēto Vakarēdienu.
Mūsu draudzē esmu iesācis tradīciju, vecos draudžu locekļus
apmeklēt mājās vismaz trīs reizes gadā – pirms lielajiem Baznīcas gada
svētkiem (Adventa un Gavēņa laikā) un vasarā. Šajās dienās regulāri
apzvanu draudzes kalpotājus un apmeklēju vecākos ļaudis mājās. Šodienas situācijā šī kalpošana ir kļuvusi aktuāla ne tikai draudzes
vecākiem ļaudīm vai slimību skartiem, bet arī jebkuram, kurš vēlās aicināt
mācītāju pie sevis, lai svinētu kopīgi Svēto Vakarēdienu.
Iedrošinu izmantot šo iespēju ikvienam mūsu draudzes brālim un
māsai.

 Iesūtīts: 2020.03.27 21:32
 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »