ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 

Draudzes kontaktpersonas

Dzintars Antonovičs
Draudzes priekšnieka vietnieks
Draudzes padomes loceklis
Tālr.: 29717196
Iveta Ansone
Draudzes mantzine, kasiere
Draudzes padomes locekle
Tālr.: 27545350;iveta.ansone@gmail.com
Ginta Stalidzāne
Ērģelniece, draudzes muzikālās dzīves vadītāja
Draudzes padomes locekle
Tālr.: 26484662; gintastalidzane@inbox.lv
Jūlija Ulberga
Draudzes grāmatvede
Draudzes padomes locekle
Tālr.: 29220914; julija@elgos.lv
Aija Kalniņa
Draudzes dievnama altāra un interjera kārtotāja
Draudzes padomes locekle
Tālr.: 29444439
Aiga Vulāne
Draudzes svētdienas skolas vadītāja
Draudzes padomes locekle

Tālr.: 26122268; dzintarea@inbox.lv
Daiga Tankelsone
Draudzes padomes locekle
Tālr.: 29430750; daigattt@inbox.lv
Ilze Ābrama
Draudzes ārlietu sekretāre
Draudzes padomes locekle
ilzits@gmail.com

Ilze Lankovska
Revidente

Mārtiņš Krastiņš
Revidents

Anita Straume
Lietvede
Tālr.: 264954997
straumeanita4@gmail.com
Viesturs Vulāns
Mazskautu vadītājs
Tālr.: 26544905
Daina Mežecka
Mācītāja pieņemšanas koordinatore
Tālr.: 29394399; daina@norden.lv
Laila Krastiņa
Grāmatu galda vadītāja
Tālr.: 28341597; lailaunco@inbox.lv
Linda Rozenfelde
Draudzes mākslinieciskā noformētāja

lindyr@inbox.lv
Kristaps Sietiņš
Mājas lapas administrators
Tālr.: 29471573; sietins.kristaps@gmail.com

Roberta Feldmaņa iela 1, LV-1014, tālr. 67557943
Copyright 2006; Created by MB Studija »