ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 

Bibliotēka

Pirmais nāk Dieva vārds. Tam seko ticība, pēc tam nāk mīlestība, un mīlestība galu galā rada ikvienu labu darbu. /Mārtiņš Luters/

Rīgas Mežaparka draudze piedāvā ikvienam lasītājam, kurš vēlas iepazīties ar Dieva vārdu, sākot no Rakstiem un To apcerēm līdz pat kristīgiem romāniem, apmeklēt draudzes bibliotēku. Bibliotēka atrodas Mežaparka draudzes baznīcā Rīgā, Annas Sakses ielā 21a. Grāmatu lasīšanai var saņemt pēc dievkalpojuma trešdienās un svētdienās. Lasīšanai  tiek dota viena, lasītāju ieinteresējusī grāmata. Grāmatas lasīšanas periods ir līdz vienam mēnesim.
Ar grāmatu sortimentu var iepazīties šajā, bibliotēkas, sadaļā. Grāmatu saraksts sakārtots alfabēta secībā pēc autora uzvārda. Ja vajadzīgā grāmata sarakstā nav atrodama, tad interesēties var pie grāmatu galda vadītājas. Bibliotēkas grāmatu saraksts dotajā brīdī vēl ir nepilnīgs.

Laila Krastiņa
Grāmatu galda vadītāja
Tālr.: 29159487; lailaunco@inbox.lv


atlase pēc kategotrijas:
Baznīcas kalendāri   Bībeles izdevumi  Literatūra bērniem

atlase pēc alfabēta:
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž


 AutorsNosaukumsŽanrsIzdevniecībaGads
Baznīcas kalendāri      
  Baznīcas gadagrāmata
  1975
  Baznīcas gadagrāmata

1976
  Baznīcas gadagrāmata  1977
  Baznīcas gadagrāmata  1978
  Baznīcas gadagrāmata  1979
  Baznīcas gadagrāmata  1980
  Baznīcas gadagrāmata  1981
  Baznīcas gadagrāmata  1983
  Baznīcas gadagrāmata  1984
  Baznīcas gadagrāmata  1985
  Baznīcas gadagrāmata  1986
  Baznīcas gadagrāmata  1988
  Baznīcas gadagrāmata  1989
  Baznīcas gadagrāmata  1990
  Baznīcas gadagrāmata  1991
  Baznīcas gadagrāmata  1992
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts1993
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts1994
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts1996
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts1998
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts1999
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts2000
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts2001
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts2002
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts2003
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts2004
  Baznīcas gadagrāmata Svētdienas Rīts
2005
Bībeles izdevumi  
 

  Bībeles atlants
Vecās Derības aprakstīto notikumu vietu kartes
Latvijas Bībeles biedrība
1995
  Bībeles gudrības vācele
Dziesmu un poēzijas grāmatas panti
Latvijas Bībeles biedrība
1997
  Vecās derības poēzijas grāmatas
Poēzijas grāmatas
Latvijas Bībeles biedrība
2000
Literatūra bērniem  


 
  101 jaukākais Bībeles stāsts
   
  Mēs esam bērni kas slavē To Kungu
Slavēšanas dziesmas, vārdi, disks
Svētdienas Rīts
 2009
  Kas ir Bībele?
   
 Čakare Laila (grāmatas sastādītāja)
Bērnu Bībele
   
 Čakare Laila
Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā
 Luterisma mantojuma fonds
2009
 Čakare Laila
Dievs nāk pie manis Dievkalpojumā
 Luterisma mantojuma fonds
2008
  Lūgšanas mazajām sirsniņāmBērnu lūgšanu grāmataLatvijas Bībeles biedrība2009
  Mana parocīgā BībeleBībeles stāsti bērniemLatvijas Bībeles biedrība2009
 Lukeido Makss
Tu esi mans
Aizraujošs stāsts bērniem
Latvijas Bībeles biedrība
2009
 Rozentāls Linards
Pasaules vislabākais
   
A      

Augustīns
Atzīšanās
Filozofiska biogrāfija
Liepnieks & Ritups
2008
Ā
 Ādamovičs L
No Dzīvības Avota /1. burtnīca/
  1933
 Ādamovičs LNo Dzīvības Avota /2. burtnīca/
  1936

Ārands P. Čārlzs
Lai es piederētu Viņam
Mazā katehisma apskats
Luterisma mantojuma fonds
2009
B

   
 Baikovs Guntars, Baikova Jana
Laulība starp Radīšanu un Mūžibu
Par laulības pamatu kristīgā izpratnē
Luterisma mantojuma fonds
2008
 Balodis Ringolds
Valsts un cilvēks
 Nordik2000
 Beldavs Kārlis
Mācītāji, kas nāvē gāja
Baznīcas vēstureLuterisma mantojuma fonds
2010
 Bergavs E.
Valsts un cilvēks
 Luterisma mantojuma fonds
 
 Bībeles tulkošanas komisija
Vecās derības poēzijas grāmatas
Vecās derības Gudrības Grāmatas
Latvijas Bībeles biedrība
2000
 Bilzers Kārlis
Sprediķu izlase
  1969
 Bo Gīrcs
Kristus baznīca
 eklezioloģijaLuterisma matojuma fonds
2006
 Braitons Luiss A
Jāņa Atklāsmes grāmata
Jāņa Atklāsmes grāmatas teoloģiskais skaidrojums
Luterisma Mantojuma fonds
2010
  Brakovska Maija, Zariņš Bertrams
Mācītājs Richards Zariņš un Ņujorkas latviešu draudze
 Medicības apgāds
2008
 Bonhēfers DītrihsDzīve kopībā
 kristīgā mācība
  
 Bonhēfers Dītrihs
Sekošana Kristum
Kristīgā mācība
Luterisma mantojuma fonds
2008
 Burkhards H
Ievads ētikā
ievads kristīgajā ētikā
Luterisma mantojuma fonds
 
 Bušs V
Jēzus - mans liktenis
   
C      
Č
 Čepmena DžilianaVeidosim Bībeli ar savām rokāmRadošas idejas rokdarbiemLatvijas Bībeles biedrība2008
D
 Donnels K.
Mazā Bībeles rokasgrāmata
   
 Džasmens Alans H., Saimons Martins P.
Mazas sarunas par Dievu
Palīgs ticības audzināšanā ģimenēm ar maziem bērniem
Latvijas Bībeles biedrība
2006
E
Ē
F      
 Feldmanis Roberts
Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums
Luteriskā Baznīca un dievkalpojums
Luterisma mantojuma fonds
2009
 Feldmanis Roberts
Latvijas Baznīcas vēsture
Baznīcas vēsture
Luterisma mantojuma fonds
2010
 Francmanis Martins
Dieva vārds aug
 Dieva vārda lasījums un autora apcere katrai dienai
Luterisma mantojuma fonds
2008
G      
 Gīrcs Bo
Dieva āmurs
 3 kristīgi romāni
Augsburgas imstitūts
2002
 Gīrcs Bo
Kristus baznīca
eklezioloģija
Luterisma mantojuma fonds
 
 Grīslis Egils
Uz ērgļa spārniem
   
 Grīslis Egils
 Mārtiņš Luters - reformators
M.Lutera biogrāfija
 1992
 Grunnans Pērs Andress
Mīlestība, Patiesība, Žēlastība
Kristīgais katehisms
Luterisma mantojuma fonds
2000
 Gulbe Moderis
Lasīsim Bībeli
  1989
 Gulbe Modris
Sēras pārdzīvojot
  1987
Ģ      
H      
 Hallesbijs Ole
Par lūgšanu
Padoms pagurušiem lūdzējiem
Amnis
 
 Heglunds B.
Teoloģijas vēsture
teoloģijas vēsture
  
 Dr.Hemnics Mārtiņš
EnhiridionsKristīgās mācības rokasgrāmata
Luterisma mantojuma fonds
2000
I      
 Imbergs Jozefs
Kristīgā dzīve
   
 Imbergs Jozefs
Lūgsim Dievu
Rokasgrāmata ģimenes lūgšanām
Luterisma mantojuma fo
2005
Ī      
J      
K      
 Kitelsons Džeimss M.
Luters - reformators
Dr. M.Lutera biogrāfija
Luterisma mantojuma fonds
2002
 Klīve V.V.
Vadonis apjukušajiem
   
 Kolbs Roberts
Dariet par mācekļiem kristīdami
   
 Kolbs Roberts
Katehisma mācīšana Dieva bērniem
Palīglīdzeklis katehisma apgūšanai/nostiprināšanai
Luterisma mantojuma fonds2009
 Kolbs Roberts
Labā vēsts šodien
   
 Kundziņš Kārlis
Ceļš uz pilnvērtīgu dzīvi
   
Ķ      
L      
 Luiss K.S.
Skrūvšņores vēstules
"Velna katehisms"
Klints
 
 Luiss K.S.Vienkārši kristietība
   
 Dr. Luters Mārtiņš
Baznīcas postilla I
Sprediķi par apustuļu vēstulēm
Luterisma mantojuma fonds
2001
 Dr. Luters Mārtiņš
Baznīcas postilla II
Sprediķi par apustuļu vēstulēm
Luterisma mantojuma fonds
2002
 Dr. Luters Mārtņš
Baznīcas Postilla III
Sprediķi par evaņģēliju tekstiem
Luterisma mantojuma fonds
2004
 Dr. Luters Mārtiņš
Baznīcas Postilla IV
Sprediķi par evaņģēliju tekstiem
Luterisma mantojuma fonds
2005
 Dr. Luters Mārtiņš
Baznīcas Postilla V
Sprediķi par evaņģēliju tekstiem
Luterisma mantojuma fonds
2008
 Dr. Luters Mārtiņš
Lūgsim kopā ar Luteru
M.Lutera lūgšanu izlase
Luterisma mantojuma fonds
2005
 Dr. Luters Mārtiņš
Mārtiņs Lutera Lielais katehisms
Baušļi, Ticība, Lūgšana, Altāra Sakraments
Augsburgas institūts
2001
 Dr. Luters Mārtiņš
1. Mozus grāmatas skaidrojums I
1. - 11. nodaļa
Luterisma mantojuma
fonds
2007
 Dr. Luters Mārtiņš
1. Mozus grāmatas skaidrojums II
12. - 22. nodaļa
Luterisma mantojuma fonds
2008
 Dr. Luters Mārtiņš
1. Mozus grāmatas skaidrojums III
23. - 30. nodaļa
Luterisma mantojuma fonds
2009
 Dr. Luters Mārtiņš
1. Mozus grāmatas skaidrojums IV
31. - 40. nodaļa
Luterisma mantojuma fonds
2009
 Dr. Luters Mārtiņš
1. Mozus grāmatas skaidrojums V
41. - 50. nodaļa
Luterisma mantojuma fonds
 
 Dr. Luters Mārtiņš
Svēto Rakstu apceres katrai dienai
Ikdienas Bībeles lasījumi un M.Lutera apcere
Luterisma mantojuma fonds
2007
Ļ      
M 
 Mālsmana redakcijā
Augsburgas ticības apliecība šodien
   
  Millers Dž. T.
Kristīgā dogmātika
   
 Millers E, Sempls K.R
Jaunavas kults
Apoloģētika
  
 Millers V.
Jāņa atklāsmes grāmatas skaidrojumi
   
 Mitchell Melanie
Mana mazā Bībele
Bībeles stāsti bērniem
Latvijas Bībeles biedrība
2008
N      
Ņ      
O      
 Olsena Cecīlija
Mana parocīgā Bībele
Bībeles stāsti bērniem
Latvijas Bībeles biedrība
2008
P      
 Pētersons Kārlis
Kungs māci mums Dievu lūgt
  1987
 Proiss Dž.A.O
Otrais Mārtiņš
M.Hemnica biogrāfija
  
Q      

R
     
 Rasmusen N.O.
Bībele par Bībeli
  1995
 Rozeniuss Karls Olafs
Dieva vārds katrai gada dienai
Ikdienas Rakstu lasījumi ar autora skaidrojumu
Luterisma mantojuma fonds
2008
 Rozeniuss Karls Olafs
Vārds ikkatrai gada dienai I
Ikdienas Rakstu lasījumi janvārī ar autora skaidrojumu
Luterisma mantojuma fonds
2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena IIIkdienas Rakstu lasījumi februārī ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008


 Rozeniuss Karls Olafs
Dieva vārds katrai gada diena III
Ikdienas Rakstu lasījumi martā ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds
2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena IVIkdienas Rakstu lasījumi aprīlī ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena VIkdienas Rakstu lasījumi maijā ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena VIIkdienas Rakstu lasījumi jūnijā ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena VIIIkdienas Rakstu lasījumi jūlijā ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena VIIIIkdienas Rakstu lasījumi augustā ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena IXIkdienas Rakstu lasījumi septembrī ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena XIkdienas Rakstu lasījumi oktobrī ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena XIIkdienas Rakstu lasījumi novembrī ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
 Rozeniuss Karls OlafsDieva vārds katrai gada diena XIIIkdienas Rakstu lasījumi decenbrī ar autora skaidrojumuLuterisma mantojuma fonds2008
S 
 Sannes K.O.
Luteriskā ticība
   
 Saimons Martins Džasmens Alans H.
Mazas sarunas par Dievu
Palīgs ticības audzināšanā ģimenēm ar maziem bērniem
Latvijas Bībeles biedrība
2006
 Sārnivāra Ūrass
Vai Bībelei var uzticēties?
Kristīgās teoloģijas, vēstures, ģeogrāfijas, u.c. Bībeles faktu interpretācija
Augsburgas institūts
2001
 Sempls K.R., Millers E
Jaunavas kults
Apoloģētika
  
 Slenska reinhards
Baznīcas teoloģiskā atbildība
   
 Slenska Reinhards
Jēzus kalna sprediķis

Luterisma mantojuma fonds
2000
 Stots Džons
Kristus krusts
 Luterisma mantojuma fonds
2010
 Š      
 T  


 
 
 Talonens Jouko
Baznīca staļinisma žņaugos
LELB vēsture 1944-1950
Luterisma mantojumu fonds
2009
 Ticības apliecības kopums
Vienprātības grāmata (Liber Concordiae)
Luterāņu ticības apliecības
Augsburgas institūts
2001
 U      
 Ū      
 Ūras Sarnivāra
Cēlš, Patiesība, Dzīvība
  1987
 V      
 Valters Karls Ferdinants Vilhelms
Bauslība un Evaņģēlijs
Luteriskās teoloģijas Bauslības un Evaņģēlija mācība
Augsburgas institūts
2000
 Vīts Edvards Džīns
Vieta, kur stāvēt
Dr. M.Lutera biogrāfija
Luterisma mantojuma fonds
2007
 W      
 X      
 Y      
 Z      
 Ž      
 

 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »